Thư Cảm Tạ Và Báo Cáo Kết Quả Countdown Party 2014

Kính gởi : - Quý vị Giáo Sư

               - Quý Mạnh Thường Quân

               - Anh Chị Em Thụ Nhân

Thưa Quý vị! Tổng số tiền gây quỹ được trong đêm Countdown 31-12-2014 là : $25,173.00 US.

Thay mặt Ban Điều Hành tổ chức thiện nguyện DUACT chúng tôi xin chân thành cảm ơn :

Thầy Trần Long, đã bay từ Oregon state đến dự và đóng góp thêm $200 vào quỹ Duact

Gs Hoàng Huân Long đã đến để hỗ trợ buổi tiệc gây quỹ của Duact

Quý Mạnh Thường Quân và Thân Hữu từ thành phố Oakland và San Jose

Anh Chị Em Thụ Nhân từ Orange county, Nam California :

                - Anh Phạm Chí Thành, K1

                - Anh chị Nguyễn Viết Dũng, K1

                - Chị Bùi Anh Thơ, K4

                - Anh chị Nguyễn Tuấn Anthony, K10

               - Anh chị Bùi Mạnh Cường, K5. * Đặc biệt anh Bùi Mạnh Cường đã tặng 3 bức tranh để bán đấu giá được hơn $4,000.00

Chúng tôi cũng không quên cảm ơn 3 anh chị đã âm thầm giúp đở :

                - Anh Chung Thế Hùng, K10 đã giúp thiết kế Poster

                - Anh Trần Hùng, K4 đã giúp thiết kế và in vé

                - Chị Châu Thành, K6 đã lo phần Thủ Quỹ rất tốt đẹp

Quý anh chị trong Ban Tổ Chức đã làm việc ròng rã hơn 3 tháng :

                - Anh chị Long / Vân Hạnh, K6

                - Anh chị Simon / Lệ Mẫn, KH

               - Anh Trần Bá Thăng, K9

               - Anh Tô Minh Toàn, K6

               - Anh Trần Dũng, K6

Và những anh chị em khác không muốn nêu tên,

Thay mặt Ban Điều Hành DUACT chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị Giáo Sư, quý vị Mạnh Thường Quân, quý Anh Chị Em Thụ Nhân, ở xa không thể tham dự được, đã gởi tiền để hỗ trợ các mục tiêu thiện nguyện của tổ chức DUACT.

Chúng tôi xin cầu chúc quý vị và gia quyến mọi sự tốt lành và một năm Ất Mùi tràn đầy hạnh phúc.

TM. Ban Điều Hành Tổ Chức Thiện Nguyện DUACT

Ngày 12 tháng 1 năm 2015

Nguyễn Hoành

CH-QTKD