Garage Sales Gây Quỹ LM Hoàng Quốc Trương 2016

[TNIC] Garage Sales 2016 – Quỹ LMHQT

Ngày 6 tháng 6 năm 2016

Kính thưa quý Thầy Cô, cùng quý Anh Chị kính mến,

Chương trình gây Quỹ Linh mục Hoàng Quốc Trương 2016 sẽ được tổ chức vào ba ngày cuối tuần tại Los Gatos :  

    - Friday June 10th:       4PM-7PM

    - Saturday June 11th:   9AM-4PM

    - Sunday June 12th:     9AM-4PM

Cũng như mọi năm, sự thành công của Quỹ LMHQT là do sự ủng hộ của quý Thầy Cô và quý Anh Chị. Mong rằng quý Thầy Cô và quý Anh Chị tiếp tục ủng hộ cho kỳ gây Quỹ LMHQT năm nay.

Nếu anh chị có thì giờ rảnh, xin anh chị ghé thăm garage sales. Năm nay LM có rất nhiều hàng hóa, LM sẽ email hình ảnh trong vài ngày tới đây.

Quỹ LMHQT - 2015 chưa được  tổng kết vì đang chờ matching của WFG Foundation. Gia đình Simon / Lệ Mẫn tha thiết xin quý Thầy Cô và quý Anh Chị tham gia đóng góp. Chương trình gồm có hai phần :

    1- Garage sales:  Friday, Saturday & Sunday (June 10th, 11th, 12th). Chi tiết va` hình ảnh sẽ được posted trên CRAIGSLIST.ORG

    2- Contributions: 

        Please make check payable to DUACT and mail to :

        LeMan Le

        221 Forrester Road

        Los Gatos, Ca 95032

Xin chân thành cảm tạ BĐH DUACT, quý Thầy Cô và quý Anh Chị.

Kính mến,

Simon & Lệ Mẫn Lê

(408)219-0878

PS :  Sau khi kết thúc chương trình, một bản tường trình và tổng số tiền thu được sẽ chuyễn đến Thũ Quỹ DUACT.  Mỗi ân nhân sẽ nhận thư cám ơn của DUACT để dùng vào việc trừ thuế.

Status Report as of 06/06/2016

Last Name

 

First Name

 

Amount

 

Ck/Cash

 

Relationship

                 

Lam

 

Jonathan

 

100.00

 

 

 

ThuNhan C

                 

Lam

 

Kathryn

 

         100.00

 

 

 

ThuNhan C

                 

Le

 

LeMan

 

2,000.00

 

 

 

KH70

                 

Jan. Silent

 

Fund Raising

 

560.00

 

 

 

KH70

                 

Simon's

 

Matching

 

560.00

 

 

 

KH70

                 

6/6/2016

 

 

 

3,320.00

 

 

 

 

                 
                 
                 

Garage Sale

 

ck#

 

Net Sale

 

Gross

 

 

                 

General

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Estate-Hoa

 

 

 

0.00

 

 

 

Hoi Tu Thien

                 

Kat's Project

 

CK3749

 

 

 

 

 

 

                 

Estate-LeMan

 

CK3749

 

 

 

 

 

 

                 

WFG Matching

 

 

 

 

 

0.00

 

 

                 

 GS Total:

 

 

 

0.00

 

0.00

 

 

                 
                 
                 

Grand Total

 

6/6/2016

 

3,320.00