Giới Thiệu Trưởng Ban Điều Hành DUACT Việt Nam

Kính thưa quý vị giáo sư và các bạn Thụ Nhân,
 
Thay mặt Ban Điều Hành tổ chức thiện nguyện DUACT, chúng tôi xin thông báo:
 
1. Vì lý do gia đình, anh Cao Đình Phúc, K1 đã xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Điều Hành DUACT Việt Nam, một chức vụ vô vụ lợi mà anh Phúc đã đãm nhiệm một cách toàn hảo từ giữa năm 2007. 
 
2. Theo đề nghị của Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Đà Lạt Việt Nam, chúng tôi hân hoan đón chào anh Trần Văn Bá, K6 trong chức vụ Trưởng Ban Điều Hành DUACT Việt Nam thay thế anh Cao Đình Phúc kể từ hôm nay. Anh Trần Văn Bá, cựu thư ký điều hành DUACT Việt Nam hơn 10 năm qua, có rất nhiều kinh nghiệm lẫn uy tín trong Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Đà Lạt Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng là anh đã chấp thuận đãm nhiệm nhiệm vụ Trưởng Ban Điều Hành DUACT tại Việt Nam này.
 
Thay mặt các bạn Thụ Nhân, những người kém may mắn, và ân nhân của Hội Thiện Nguyện DUACT, chúng tôi chân thành cám ơn sự đóng góp của anh Cao Đình Phúc trong những năm qua, và xin giới thiệu anh Trần Văn Bá với tất cả quý vị giáo sư và các bạn.
 
Ngày 4 tháng 8 năm 2016
 
Nguyễn Hoành
Trưởng Ban Điều Hành DUACT