THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin:

                Cụ Quả Phụ ĐỖ ĐÌNH TÁ
            Khuê Danh PHẬN THỊ CƯỜNG 
            Pháp Danh DIỆU TẤN TÂM ĐỨC
 
  
Đã từ trần lúc 7:00PM ngày 9 tháng 2 năm 2017 tại Oakland, California.   

(Nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu)  
                               Hưởng thọ 92 tuổi.

Là thân mẩu của chị Nguyễn Đổ Vân Hạnh, và là nhạc mẩu của anh Nguyễn Hải Long.

Thành Viên Ban Giám sự hội Thiện Nguyện cựu Sinh viên Viện Đaị Học Dalat (DUACT).

Xin thành kính phân ưu cùng Anh Chi Long, Vân Hạnh, và đại Gia Đình.

Nguyện cầu hương linh Cụ DIỆU TẤN TÂM ĐỨC sớm tiêu diêu miền cực lạc.

TM BDH DUACT

Hoành Nguyễn, CH