Bửa Cơm Nóng Cho Homeless

From: Hoanh Nguyen <hvannguyen@sbcglobal.net>
Date: March 28, 2017 at 1:42:33 PM PDT
Subject: Bửa cơm nóng cho  homeless 

Hi ACE .
DUACT sẻ hợp tác với Chùa. Giác Minh tổ chức buổi cơm nóng cho anh em homeless.
Theo lịch trình như sau.

Tháng 4. Ngày  22
Tháng 5 ngày 27
Tháng 6 ngày 17 
Tháng 7 ngày 15
Tháng 8 ngày 12

Tai 2 địa điểm sau.
1580 A Maple st
Redwood City, Ca 94063

325 Villa Terrace
San Mateo, Ca 94401

Vậy ACE nào có thì giờ , chúng ta sẻ gặp nhau tại chùa Giác Minh, E. Pablo Alto lúc 11.00am để nấu nướng, xuất phát 4.00pm. Đến 2 địa điểm trên lúc 5.00pm để serve thức
ăn nóng.

Tất cả chí phí cho công tác trên do anh Liên Trần k11 hổ trợ và DUACT. Matching 100%.
Trong tương lai nếu ACE nào muốn thực hiện một dự án ở một địa điểm khác,DUACT
Sẳn sàng hợp tác và maching 100%.
Cám ơn sự quan tâm của ACE.

TM BDH DUACT
Hoành Nguyen,CH

Chùa Giác Minh
650-326-2087