Food For Shelter 22 April 2017


ACE Thụ Nhân mến,

Đây là bữa cơm đã phục vụ ở hai địa điểm, ngày 22 tháng 4, 2014 vào lúc 5g chiều, tại Redwood City và San Mateo. 

Trong tương lai sẽ phục vụ tại San Jose.

Những người đến nhận cơm, họ yêu cầu đừng chụp hình.  Vì vậy chúng tôi chỉ chụp những người đến phục vụ.

Cám ơn Chị Sáng và Anh đến từ San Jose, Chị Tuyết đã không ngại xa xôi, chị đã đến từ Berkeley để phục vụ.

TM BDD DUACT

Hoành Nguyển, CH