Chương Trình Học Bổng Cho SV Y Khoa Người Dân Tộc Thiểu Số

 

Chuong Trình đào tạo 100 bác sĩ dân tộc thiểu số cho vùng sâu ,vùng xa.

Hoanh Nguyen hvannguyen@sbcglobal.net [thunhan] 

02:56 (7 giờ trước)

 

   

tới thunhan, da-list, thunhan-nca

 

ACE.

Vài năm vừa qua anh Chúc ,k1 tại Pháp , anh Ngọc, k1 tại VN đã giúp 4 em sinh viên y khoa. Nay với sự hợp tác của DUACT chúng tôi đã đồng ý mở rộng chương trình để đào tạo trong 10 năm , 100 bác sỉ y khoa (MD) cho các em sinh viên dân tộc thiểu số, CON NHÀ NGHÈO. Sẽ trở về phục vụ tại địa phương của mình.

Năm thứ 2 :
DUACT      Cấp. 5 học bổng.
Chức.         Cấp. 5 học bổng ( cho tời khi ra trường)
Năm thứ3
DUACT cấp 15 học bổng
Năm thứ4
DUACT cấp 25 hb.
Năm thứ 5
DUACT cấp 35hb
Năm thứ 6
DUACT cấp 45 hb.
Sau năm thứ 6, hàng năm DUACT sẻ phát 45 học bổng.
Ngoài học bổng ,nếu điều kiện thuận tiện DUACT sẻ có nhửng buổi nâng cấp trình độ chuyên môn ,do các MD từ ngoại quốc về VN đảm trách.

Đây là một chương trình do chính Thụ nhân thực hiện từ A tới Z.trên nhiều lảnh vực Giáo Dục, Xả Hội ......Anh Ngọc có trách nhiệm cùng DUACT VN tìm kiếm ,theo  dỏi Sinh viên y khoa dân tộc thiểu số, con nhà nghèo
Chúng tôi mong đợi sự hỗ trợ của ACE vì đây là một chương trình lớn.

TM BDH DUACT
DS Hoành Nguyển , CH