Chương Trình VTD Nuôi Bò Tại Thôn Văn Lăng Tháng 6/2017

Chương trình VTD cho nông dân vay tiền nuôi bò được tái khởi động vào tháng 6/2017. Cũng giống như năm 2013, đây là dự án do DUACT thực hiện với sự tài trợ của Nha sĩ Vũ Tân.

Vào ngày 21/6/2017 vừa qua, anh Trần Trí đại diện nhà tài trợ và DUACT đã có chuyến công tác tại Thôn Văn Lăng, Kiến Xương, Thái Bình để triển khai dự án. Tại đây anh đã giải ngân cho 5 hộ vay nuôi bò theo sự đề nghị của Tổ Quản lý VTD, mỗi hộ được vay 500 USD trong thời gian 24 tháng. Tổng trị giá cho vay đợt này là 2.500 USD (Đợt 5 : 6/2017 - 6/2019).

Sau đây là danh sách và hình ảnh của các hộ vay nuôi bò lần thứ 5.

     1- Phạm Văn Minh - Trần Thị Thanh

     2- Vũ Văn Tuân - Phạm Thị Hiền

     3- Vũ Văn Trúc - Phạm Thị Từ

     4- Phạm Duy Pháp - Phạm Thị Nghệ

     5- Phạm Đức Nghi - Phạm Thị Thu