Tâm Thơ Gởi Anh Chị Em Thụ Nhân

Tâm thơ gởi Anh Chị Em Thụ nhân,

Được tin cơn bão Harvey đang hoành hành khu vực Texas, là nơi Anh Chị Em Thụ nhân chúng tôi, là những người hiền lành, quí mến đang cư ngụ an lành hiện nay.

Chúng tôi là Thụ nhân các nơi khẩn cầu dâng lời nguyện xin Ơn Trên nới rộng vòng tay che chở, ngăn cản cơn tàn phá Harvey chấp dứt để Anh Chị Em Thụ nhân thương mến thoát khỏi nguy cơ ngập lụt, tổn thất vật chất và sức khỏe mau trở lại cuộc sống an lành.

Riêng DUACT luôn luôn đồng hành với Anh Chị Em Thụ nhân trong lúc khó khăn cũng như trong lúc hoạn nạn trong tình thương đậm đà từ lúc ở trường mẹ đến nay. Tình thương liên đới này không bao giờ thay đổi, lay chuyễn, nhứt là trong thời gian này.

Xin Anh Chị Em Thuj nhan Texas ráng giử gìn sức khỏe, nghị lực đùm bọc nhau. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua sớm.
Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, bất cứ lúc nào, xin Anh Chị Em nhớ sau lưng còn có DUACT của Anh Chị Em luôn luôn nới rộng vòng tay giúp đở.

Xin đừng ngần ngại thông báo cho người bạn đang ở gần Anh Chị Em nhứt tại địa phương Texas là Anh Trần Trí . Anh Trần Trí đã được sự tín nhiệm của DUACT, trước đây đã có rất nhiều kinh nghiệm giúp đở thiên tai, Katrina, Rita, . .

Nguyễn Huỳnh Tân
Hoành Nguyễn
Toàn Tô
Vân Hạnh