Giúp Nạn Nhân Bão Harvey

Kính thưa Quý vị Giáo sư,
Anh Chi Em thân mến,

Để tiếp tay cùng Ban Đại Diện Thụ Nhân Houston, Texas và chia sẻ sự mất mát của các nạn nhân bão lụt Harvey.

Thể hiện tinh thần cố hữu tương thân tương ái của Thụ Nhân, Hội Thiện Nguyện Cựu sinh viên Viện Đaị Học Dalat (DUACT) sẽ matching theo khả năng tất cả sự đóng góp của Anh Chi Em Thụ Nhân.

Chị phiếu ACE đóng góp, xin payable to:  DUACT.

DUACT sẽ matching số tiền thu được và sẽ ký cho RED CROSS và chuyển đến Anh Hân, Đại diện, Thụ Nhân Houston để giao cho ACE Hướng đạo Việt Nam.

Địa chỉ:  1038 Hamilton Ave.

              Milpitas, Ca. 95035
              408-205-6269

 Cám ơn ACE.

TM BDH DUACT

Hoành Nguyễn, CH

Vì vấn đề cần giúp đỡ sớm, xin quý ACE email cho chúng tôi, DUACT sẽ ứng trước.

Thành thật cảm ơn.

1)

Vinh Ho, K2

       

$300

2)

Lien Tran, K11

       

$1,000.00

3)

Van Hanh,K6

       

$1,000.00

4)

Nguyen Duc Trong & Thanh Dan

   

$500.00

5)

Phung thi Bich Son, K1

     

$200.00

6)

Truong Van An, K4

       

$100.00

7)

Nhom Thu Nhan Houston, K10

     

$50.00

8)

Hai Tran & Lien, K11

       

$200.00

9)

BDD Thu Nhan Houston

     

$200.00

10)

BDD Thu Nhan Bac California (tien loi picnic)

 

$105.00

11)

Do Minh Tam, K8

       

$300.00

12)

Bui Anh Tho, K4

       

$300.00

13)

Ha Le Bich Thu, K11

       

$200.00

14)

Lan & Chau, K6

       

$100.00

15)

Pham ba Vuong, K2

       

$200.00

16)

Nguyen Thi Thanh, VK (TN Houston)

   

$200.00

17)

Le thi Hue, SP, VK72 & Than huu

   

$1,000.00

18)

Chau Thanh & Chuong Ho, K6

     

$100.00

19)

Tan Phan, K9

       

$50.00

20)

Le Man-QuyLinh Muc Hoang Quoc Truong (DUACT)

 

$1,000.00

21)

Tung & Yen Do, K6

       

$200.00

22)

Lang Nguyen, K6

       

$200.00

23)

Phan Trong Han, K11

     

$100.00

24) Tô Minh Toàn,K6                    $200.00
 

Total

         

$7,805.00