DUACT Đã Chuyển Tiền Giúp Nạn Nhân Bão Harvey

“Han Phan”hanphan@earthlink.net

To : Hoanh, chau, thunhan, TN-houston, ctkd-k11

Kính chào Quý vị Giáo sư,

Chào anh Hoành và các anh chị,

Xin báo cho anh Hoành biết, ngày hôm nay Thứ Năm September 21, 2017 - em đã nhận được chi phiếu $ 15,610.00 USD do đóng góp của tất cả các anh chị cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt cho các nạn nhân bão lụt Harvey vừa qua. (Với sự matching tiền thu được từ DUACT).

Bước kế tiếp là chuyển giao cho anh Hoàng Kim Châu, đại diện Hội Hướng Đạo tại Houston Texas, rồi đi đến trung tâm Hồng Thập Tự địa phương trao lại cho cơ quan HTT tổng số tiền thu được.

Vài dòng thông báo để anh yên tâm là em đã nhận được check anh gởi.

Anh Châu mến,

Biết anh đang bận rộn trong gia đình và không có mặt tại Houston tuần này, xin báo anh biết trước. Anh gọi cho em khi về tới Houston....

Thân ái kính chào,

Phan Trọng Hân