DUACT Phát Động Hỗ Trợ Anh Chị Trần Văn Xuân K1/CTKD


Ngày 1/1/2018

K/G Quý vị Giáo Sư,

T/G ACE Thụ Nhân,

Nhân dịp đầu năm 2018, chúng tôi xin chúc Quý vị và gia quyến một năm mới An Khang Hạnh Phúc, đầy đủ sức khỏe, thật nhiều may mắn.

Hầu hết tất cả chúng ta đã được đọc 2 bức thư hai Anh:   

-  Nguyễn Huỳnh Tân, K1
-  Nguyễn Thanh Nhàn, K1

về trường hợp Anh Chị Trần văn Xuân, K1  Trần thị Thu Nguyệt, K6.

DUACT một lần nữa xin nhận trách nhiệm trong tinh thần đồng môn cũng như theo di huấn của Cha Viện Trưởng.

Xin các ACE cùng chúng tôi gửi một món quà đầu xuân đến Gia đình Anh Chị Trần văn Xuân, đặc biệt K1, K2 và K6.

Mọi chi phiếu và ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

-  Hoanh Nguyen

   1038 Hamilton Ave.
   Milpitas, Ca. 95035

Check payable to DUACT - Memo Trần văn Xuân

DUACT sẽ gửi thư cám ơn để Quý vị khai thuế.

Thời hạn quyên góp từ 1 January 2018 đến 31 January 2018

Thành thật cám ơn tất cả Quý Vị.

TM BDH DUACT
Hoành Nguyễn, CH