Lễ Phát Học Bổng Cao Thắng Đợt 2/2019

Sáng thứ sáu 25/10/2019, Trường Cao Đẳng Kỷ Thuật Cao Thắng tổ chức Ngày Hội kết Nối Doanh Nghiệp & Giới Thiệu Việc Làm 2019 đồng thời với Lễ trao Học bổng đợt 2 cho sinh viên, trong đó có 10 cháu nhận học bổng DUACT đợt 1 đủ điều kiện nhận tiếp đợt 2.

Anh Trần Văm Bá và chị Phạm thị Lâm Viên đại diện DUACT tham dự.