Cập Nhật Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung Tính Đến 10.11.20210

Tính đến hết ngày 10/11/2020 Quỹ Cứu Trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung ghi nhận được tại Hoa Kỳ là 45.040 usd và tại Việt Nam thu được 260.082.000 đồng . Quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá của Eximbank (23.080 đ / usd), tổng cộng Quỹ Cứu Trợ là 1.299.605.200 đồng.

Mời xem tại đây.