Chương Trình Cứu Trợ Đồng Bào Miền Trung 11/2020 (Tiếp theo)

Phát quà cứu trợ tại xã Duy Trung, H. Duy Xuyên - Quảng Nam (50 hộ)

Phát quà cứu trợ tại Thôn Lạc Thành Đông, Điện Hồng, Điện Bàn - Quảng Nam (57 hộ)

Phát quà cứu trợ tại xã Trà Leng, H. Nam Trà My - Quảng Nam (94 hộ)

 

Kết luận : Tính từ ngày 5/11/2020, ngày xuất phát đi cứu trợ đồng bào miền Trung, đến ngày kết thúc chương trình tại xã Trà Leng 18/11/2020, đoàn cứu trợ do DUACT và Thụ Nhân Việt Nam phối hợp thực hiện đã có tổng cộng 8 chuyến công tác trong các ngày 5,6,7,8,9,11,12 và 18/11/2020. Trong các ngày này đoàn đã đi đến 16 điểm cứu trợ thuộc 4 tỉnh Quảng Ngãi (2), Quảng Nam (5), ThừaThiên Huế (6) và Quảng Trị (3) để phân phát 1.124 suất quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất. Tổng trị giá hiện kim cứu trợ cho 1.124 hộ gia đình là 1.323.605.000 đồng. Có nghĩa là số tiền cứu trợ thu được tại Hoa Kỳ 45.040 usd và 284.082.000 đồng tại Việt Nam - Quy đổi ra VN đồng theo tỷ giá 23.080 đ / usd  bằng 1.323.605.000 đ - đã được cấp phát hết cho bà con nạn nhân thiên tai. Xem như TẤT TOÁN Qũy Cứu Trợ

Các chi phí khác như tiền Hợp đồng xe đưa đoàn đi cứu trợ từ 5/11 8/11/2020, tiền xăng đi lại trong các ngày 9/11, 11/11, 12/11 và 18/11/2020, tiền phong bì, tiền cơm chiêu đãi đoàn trưa 8/11/2020, tiền chênh lệch giữa số đăng ký đóng góp tại Hoa Kỳ và số thực thu tính đến 18/11/2020 là 45.040 - 44.663 = 377 usd, sẽ do Quỹ DUACT xuất chi.

                  

 ***Ghi chú : - Tiền Hợp đồng xe 16 chỗ từ 5/11 - 8/11/2020 : 7.000.000 đồng

         - Tiền xăng và chi phí in phong bì : 1.400.000 đồng

         - Tiền bữa cơm DUACT chiêu đãi đoàn trưa 8/11/2020 : 3.528.000 đồng

   + Cộng 3 khoản chi trên = 11.928.000 đồng, tương đương 517 usd

   + Cộng với khoản bù chênh lệch của Quỹ cứu trợ thu tại Hoa Kỳ 377 usd

            Quỹ DUACT xuất chi khoản chi phí công tác cứu trợ là : 517 + 377 = 894 usd