Thụ Nhân Tặng DUACT Tiền Refund ĐHTN 2020

Hoanh Nguyen hvannguyen@sbcglobal.net via googlegroups.com 

2:59 AM (4 hours ago)

   

to dhtg2020, tinhtao, da-list, Thunhan-NCA, My, Can, Huynh, Tan, Van

 Ngày 19/1/2021

Danh sách ACE Thụ Nhân tặng DUACT tiền refund. DHTN 2020


  1. Trần văn Thanh.                     K 7.                                           $260.00

  2. Nguyễn Hoàng Châu.             K6.                                            $260.00

  3. Trần Anh. Tuấn.                      K1
      Lục Thị Đoàn.                                                                           $260.00
 
  4. Trần kiêm Nguyện.                  K2
    Phan Tú Nga.                          K8.                                              $260.00
 
  5. Trần Bá Thăng.                       K9
      Lê Kim Tâm.                           CTXH.                                        $260.00
 
  6. Lê Bửu Chánh.                        K1.                                            $260.00
 
  7. Tống Vương Thịnh.                  K5.                                           $260.00


  8. Bùi Anh Thơ.                            K4.                                            $130.00
 
  9. Tô  Toàn.                                  K6.                                            $260.00

 

10.Hà. Thanh Huyên.                     K6.                                            $260.00

11. Võ. Lê.                                      K2.                                            $260.00
 
12. Hoành Nguyễn.                        CH.                                            $260.00

13 .Đỗ Nguyễn Chương
      Dương Nguyệt Ánh.                                                                   $260.00

14. Hoàng Vũ                                 K9                                             $260.00                        


 
         Tổng số:    01/18/2021.                                                       $3,510.00
 
Thưa ACE với $260.00 món quà quý vị tặng trong mùa Dịch, Tết  rất quý cho một 
 
sinh viên nhận học bổng Ngô Đình Long gần đủ trang trải cho  học phí một năm.     
 
Xin phép được thay mặt các em sinh viên thuộc gia đình dân tộc vùng sâu & xa, nghèo

khó ,kém may mắn hơn chúng ta - cám ơn , và chúc Quý Vị. và Gia Đình  Bình An , Hạnh Phúc .
 
TM BDH. DUACT
 
Hoanh Nguyen , CH