Ban điều hành hội (Nhiệm kỳ 2008 - 2010)


BAN ĐIỀU HÀNH
 Trần Trí  K4/CTKD Trưởng ban  
Chung Thế Hùng  K10/CTKD  Tổng Thư Ký  
Phan Thanh Hương  K10/CTKD  Thủ quỹ  
Vũ Hương  K9/CTKD  Thủ quỹ  
PHỤ TRÁCH GÂY QUỸ
Cô Ngô Trâm Anh   Trưởng ban
Lê Thanh Kim  K6/CTKD  Phó ban
Lê Thị Lệ Mẫn KH  Quỹ LM Hoàng Quốc Trương
ĐẠI DIỆN CỦA DUACT TẠI VIỆT NAM
Cao Đình Phúc K1/CTKD Trưởng Ban
Phạm Chí Thành  K1  Cố Vấn  
 Trần Văn Bá  K6/CTKD  Thư ký điều hành  
 Phạm Thị Lâm Viên  K6/CTKD  Thủ Quỹ  
PHỤ TRÁCH CÁC QUỸ
 Nguyễn Văn Quản   K3/CTKD Giáo Dục Nguyễn Văn Lập  
Nguyễn Văn Đoan K5/CTKD Quỹ Học bổng
Phan Thanh Long K4/CTKD Quỹ Tương Trợ
Phạm Viết Chấn K10/CTKD Quỹ Tương Trợ