Quỹ GD Hoàng Quốc Trương

Ngày 29 tháng 8 năm 2005 là một ngày khó quên của lịch sử thiên tai của Hoa Kỳ, ngày có trận bão Katrina. Trong dịp này LeMan và gia đình/thân hửu đã làm garage sale vào tháng Mười với sự bảo trợ của DUACT để giúp nạn nhân bão Katrina. Trong thời gian này, VietNam cũng bị bảo lụt nên một phần tiền gây quỹ đã được anh chị Chủ Tich Thu Nhan Bắc California, Nguyễn Văn Hoành đem về Viet Nam và trao tận tay cho những người nghèo khổ. Tổng số thu vào dịp này trên 10,000 USD. Từ trận bảo Katrina ấy gây quỹ qua hình thức garage sale ra đời.
Ngày 7 tháng 5 năm 2007 là một ngày đau buồn cho cựu sinh viên Khoa Học nói chung, và cho LeMan nói riêng, Linh Muc Hoàng Quốc Trương, cựu Khoa Trưởng phân khoa Khoa Hoc đã vĩnh viễn ra đi.
Ngày18 tháng 5 năm 2007 DUACT bằng lòng cho LeMan giữ trách nhiệm gây quỹ cho «Quỹ LM Hoàng Quốc Trương ». Là một cựu sinh viên Khoa Học, LeMan rất hãnh diện được nhân danh LM Hoàng QuốcTrương để gây quỹ giúp một số đồng bào của chúng ta. Mục đích của "Quỹ LM HQT" (nguyên văn từ email của anh Nguyễn Huỳnh Tân ngày 5/18/2007): "Mục đích giúp tài trợ các dự án, kế hoạch có ích lợi về giáo dục tại Viet Nam trong khuôn khổ DUACT. Thành phần thụ hưởng là dân nghèo, yếu kém trong xã hội, tàn tật nhưng có chí muốn thăng tiến, tự phấn đấu để cải taọ cuộc sống".
July 28 & 29, 2007     :   Garage Sales – Quỹ LM HoangQuocTruong   (lần đầu tiên)

November 8 & 9, 2008:   Garage Sales – Quỹ LM HQT (lần hai)

October 16 & 17, 2010:  Garage Sales – Quỹ LM HQT (lần ba)

Quỹ gây gồm ba phần:

. Phần một:   Đóng góp bằng hiện kim từ quí ân nhân

. Phần hai :   Tiền thu được từ garage sales/estates sales

. Phần ba :     Matching fund từ WFG Foundation

Trong những lần gây quỹ vừa qua, Qũy LM HQT luôn luôn thâu trên 10,000 USD. Tiền thâu được đã chuyển vào trương mục của DUACT (gerenal fund). Những chi tiêu của Quỹ LM HQT tùy thuộc vào quyết định của DUACT.

Ước vọng của LeMan là hằng năm Quỹ LM HQT sẽ thu hoạch được nhiều hơn, hầu giúp DUACT hoàn tất được nhiều chương trình thiện nguyện. Mong quí anh chị ủng hộ cho.

Thành kính tri ân,

Lê Lệ Mẫn, Khoa Học