Quỹ GD Nguyễn Văn Lập

Quỹ Giáo Dục Nguyễn Văn Lập (GDNVL) là một chương trình thiện nguyện của DUACT Hải ngoại, được thiết lập nhằm tiếp tục nối bước Cha Viện Trưởng quá cố Nguyễn Văn Lập với mục đích tài trợ cho các lớp học tình thương tại giáo xứ Bình Triệu giúp đở trẻ em nghèo thuộc diện gia đình không có hộ khẩu tại Thành phố, trẻ em đường phố sống lang thang, cơ nhở.. được hưởng nền giáo dục căn bản, qua đó có thể cải thiện con người và cuộc sống.
 
Các học sinh giỏi lãnh phần thưởng
Anh PC Thành, Soeur D, NV Quản, PV Bân, NK Nghĩa
Trợ cấp bánh mì cho các em học sinh Bình Triệu
Tổ chức Tết Trung Thu
Lớp 1 tại Giáo xứ Bình Triệu
Tổ chức cho các em tự làm lồng đèn
 
Từ năm 2003, năm DUACT bắt đầu thực hiện chương trình tài trợ tiếp sức cho đến nay, Trường Tình Thương Bình Triệu từng bước đi vào ổn định với sự hoạt động thường xuyên của 5 lớp học : Lớp mẩu giáo, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3 và cuối cùng là lớp 4.

Cơ sở vật chất của Trường như bàn ghế, dụng cụ học tập cũng đã được trang bị đầy đủ hơn. Năm 2007 DUACT giúp đở sắm mới cho Trường một máy vi tính để sử dụng trong công tác văn phòng. Đời sống của thầy và trò được cải thiện tốt hơn. Các giáo viên ngoài nhiệt tình đóng góp, còn được hưởng phụ cấp 350.000 VNĐ/tháng. Các em học sinh nhân dịp các ngày Lể lớn như Tết, Trung Thu, Tết Thiếu Nhi, Ngày Nhà Giáo được bồi dưởng ăn uống và vui chơi văn nghệ.

Theo số liệu thống kê ghi nhận được từ năm 2003 - 2009 có 1.203 lượt học sinh kinh qua các lớp học tình thương của trường. Cụ thể như sau :

- Niên khóa 2003 - 2004 : 202 học sinh
- Niên khóa 2004 - 2005 : 167 học sinh
- Niên khóa 2005 - 2006 : 192 học sinh
- Niên khoá 2006 - 2007 : 170 học sinh
- Niên khoá 2007 - 2008 : 170 học sinh
- Niên khoá 2008 - 2009 : 160 học sinh
- Niên khoá 2009 - 2010 : 142 học sinh

Mỗi năm có khoảng 30 học sinh học hết lớp 4 tại đây ra trường và tiếp tục ghi danh vào lớp 5 các trường chính qui.
 
Máy vi tính mới do DUACT tài trợ năm 2007
Học sinh Trường Tình Thương Bình Triệu năm học 2007-2008