Quỹ học bổng DUACT

Năm 2003 là năm đầu tiên DUACT Hải ngoại bảo trợ cho quỹ học bổng Duact. Trong thực tế quỹ này được khai sinh vào năm 1998 và hằng năm vẫn tiếp tục cấp phát học bổng cho các học sinh, sinh viên" nghèo - nhưng - hiếu - học" tại Việt Nam qua nguồn đóng góp của một số anh chị Thụ Nhân.
Học bổng Duact cấp phát theo học kỳ, trong đó học kỳ I nằm giửa một năm và học kỳ II thuộc về năm kế tiếp. Tuy nhiên bắt đầu từ năm học 2007-2008 học bổng DUACT đã được cấp phát một lần trong năm vào giữa tháng 11.

Đối tượng ưu tiên nhận học bổng là con của các cựu giáo sư, nhân viên và con của sinh viên Đại học Đà Lạt. Nhắm đến các cháu đang học cấp 3 ( Trung học đệ nhị cấp), trường trung học dạy nghề, Cao đẳng chuyên nghiệp và Đại học.

Ít ưu tiên hơn là học sinh thuộc các cấp tiểu học và trung học đệ nhất cấp vì hai cấp này học phí tương đối rẻ. Đa số các gia đình có thể tự lo liệu được. Ngoài ra, một ít học bổng cũng được cấp phát cho các sinh viên đang theo học tại Trường Đại Học Đà Lạt hiện giờ.

Bảng Thống Kê Số Lượng Học Bổng Cấp Phát Từ 2003-2016                      

Diễn Giải Năm
2003
Năm
2004
Năm
2005
Năm
2006
Năm
2007
Năm
2008
Năm
2009
Năm
2010
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
 Năm
2016
CỘNG

Con cựu
sinh viên

80 82 70 70 82 61 47 53 37 27 31 23 23   17  703

Sinh viên
ĐH Đà Lạt

22 23 47 45 42 50 - - - - - -     229

Cộng

102 105 117 115 124 111 47 53 37 27 31 23  23  17 932

 

Từ 2003 -2016 đã có 932 lượt người nhận được học bổng DUACT, trong đó có 703 là con của Thụ Nhân, còn lại 229 là sinh viên của Trường Đại học Đà Lạt.

Nhận học bổng thuộc diện con của Thụ Nhân, có nhiều cháu đã tốt nghiệp Đại học và có việc làm ổn định. Cá biệt như trường hợp cháu Nguyễn Ngọc Bảo, con Anh Nguyễn Văn Sem K6/CTKD, sau khi tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam đã nhận được học bổng đi du học sau Đại học tại Pháp. Các cháu còn lại vẫn đang tiếp tục theo học tại các Trường trong nước, có rất ít trường hợp phải bỏ học giữa chừng.

Riêng học bổng cấp cho các sinh viên đang theo học tại Trường Đại Học Đà Lạt, với tiêu chí lựa chọn là phải có hoàn cảnh khó khăn và học lực khá trở lên. Danh sách các ứng viên hàng năm do BGH Trường tuyển chọn và gởi cho Quỷ Học Bổng DUACT tại Việt Nam thẩm định và xét duyệt trước khi tổ chức cấp phát. Tỉ trọng của học bổng dành cho sinh viên Đại học Đà Lạt không ngừng tăng lên hàng năm về mặt số lượng và giá trị, phản ánh thực tế khách quan là ngày càng nhiều sinh viên nghèo hiếu học của Trường đến với Học bổng DUACT song song với con em cựu sinh viên trong gia đình Thụ Nhân trước đây.