Quỹ Tương trợ

Quỹ Tương Trợ của DUACT-Hải Ngoại đựơc thành lập nhằm mục tiêu tương trợ các cựu giáo sư, cựu nhân viên và cựu sinh viên Viện Ðại Học Ðà Lạt (gọi chung là Thụ Nhân) trong lúc sa cơ, không may gặp nạn hoặc lâm trọng bệnh để tạm thời vượt qua cơn nguy kịch, lướt qua được cơn ngặt nghèo.

DUACT-Hải Ngoại đặc biệt quan tâm đến sự an nguy về tính mạng và sức khỏe của Thụ Nhân và mong muốn đuợc thay mặt quý vị ân nhân để biểu lộ tình thương yêu, chia sẻ một phần nào khó khăn của quý anh chị Thụ Nhân không may mắn.

Tính từ năm 2003 cho đến năm 2015, Quỹ Tương Trợ DUACT đã trợ cấp cho 120 trường hợp là cá nhân và gia đình Thụ Nhân. Trong đó có 117 trường hợp là cựu sinh viên và gia đình, 3 trường hợp là cựu giáo sư. Ngoài ra từ năm 2007 đến 2015, Quỹ Tương Trợ đã chi 170 phần quà Tết cho các Thụ Nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nâng tổng số tiền tài trợ lên đến 71.693,99 USD.

Thống kê hoạt động Quỹ Tương Trợ DUACT từ 2003 - 2015

Năm

Cá nhân/ Gia đình

Số tiền

Ghi chú

2003 - 11 cá nhân 5,000,00 USD  
2004
- 11 cá nhân 4,700,00 USD  
2005 - 10 cá nhân 4,300,00 USD

Có 2 cựu Giáo sư

2006 - 16 cá nhân 4,236,66 USD

Có 7 nạn nhân bão Xangxang
và Thụ Nhân Đà Nẵng - Hội An.

2007 - 9 cá nhân
- 50 phần quà Tết
7.000,00 USD  
2008 - 7 cá nhân
- 33 phần quà Tết
4.766,33 USD  
2009 - 8 cá nhân 3.430,00 USD  
2010 - 5 cá nhân
- 23 phần quà Tết
6.790,00 USD  
2011
- 3 cá nhân
- 22 phần quà Tết
1.500,00 USD  
2012 - 6 cá nhân 2.500,00 USD  
2013 - 8 cá nhân
- 5 suất trợ cấp Tết
7.300,00 USD  
2014 - 17 cá nhân
- 17 phần quà Tét
10.720,00 USD   
2015 - 09 cá nhân
- 20 phần quà Tét
9.451,00 USD  
Cộng - 120 cá nhân
- 170 phần quà Tết
71.693,99 USD  

Trong tương lai, nếu có nguồn thu dồi dào và đều đặn hơn, hoạt động tương trợ được thực hiện hữu hiệu cũng như nếu có cơ cấu nhân sự vững mạnh thì có thể DUACT-Hải Ngoại sẽ phối hợp với DUACT-VN thực hiện chủ truơng "trợ giúp đến nơi đến chốn và linh động tuỳ theo từng truờng hợp".