Thư Cảm Ơn Của Đại Diện Học Sinh Trường THCS Trà Thọ, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

Trà Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2014

Kính gởi : CÁC BÁC ĐẾN TỪ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN DO HỘI THIỆN NGUYỆN CỰU SINH VIÊN VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT / DUACT, QUA HÀ THÚC BỐN ( nhà may Khiêm - TT Châu Ổ -  Bình Sơn ) LÀM ĐẠI DIỆN

Cháu tên Hồ Thị Lương là HS lớp 9 Trường THCS Trà Thọ

Nay cháu viết thư này gởi đến thăm các Bác. Đầu thư cháu không có gì hơn cháu xin chúc sức khỏe đến các Bác. Sau đây cháu xin thay mặt cho 116 HS đặc biệt là 86 bạn ở nội trú. Chúng cháu rất cảm ơn vì trong thời gian 10 tuần vừa trôi qua các Bác đã chia sẻ những xuất quà làm vơi đi phần nào những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày của chúng cháu, làm động lực để chúng cháu vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập. Nguyện vọng của chúng cháu lớn nhất là được đi học để thực hiện những gì mà mình ước nhưng cuộc sống không như mong lại hiện ra khiến việc học của các bạn không đồng đều. Nhờ xuất quà quý giá đó mà những bạn gặp không ít trở ngại trước mắt cũng ngày một đi lên. À cháu quên! Công việc của các Bác ra sao rôi? Vẫn bình thường chứ?  Còn việc học tập của chúng cháu thì vẫn bình thường, điều cháu mong muốn lớn nhất là các bạn cần phấn đấu và tiến lên hơn nữa. Cháu xin hứa chúng cháu sẽ học tập tốt. Cháu rất cảm ơn các Bác, trong thời gian qua đã mở rộng vòng tay nhân ái đến với chúng cháu.

Lời cuối cùng cháu xin thay mặt các bạn học sinh Trường Trung Học Cơ Sở Trà Thọ chúc các Bác sức  khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Cháu HS lớp 9,

Hồ Thị Lương

Cô giáo Phạm Thị Kim Lưu (Bìa phải hàng đứng) trong đợt phát quà lần 10 (lần cuối)