Thư Chúc Mừng Tân Ban Điều Hành DUACT Của Đại Diện Duact / VN

Chúng tôi vừa được tin Ban Giám Sự DUACT công bố danh sách Ban Điều Hành mới kể từ 26/5/2014 do anh Nguyễn Hoành, CH/CTKD làm Trưởng Ban.

Xin thay mặt DUACT / VN chúc mừng anh Nguyễn Hoành và các thành viên mới trong BĐH. Qua đó cũng xin hết lòng cảm ơn các anh chị đã hy sinh thời giờ quý báu góp sức duy trì và phát triển Tổ Chức Thiện Nguyện Cựu SV Viện Đại Học Đà Lạt của chúng ta ngày thêm lớn mạnh.

Chúng tôi cũng hết sức cảm ơn anh Trần Trí K4, nguyên TBĐH, vì những công sức đóng góp cho DUACT thời gian vừa qua trong các lãnh vực giáo dục, xã hội tại Việt Nam. Xin cảm ơn các thành viên trong BĐH cũ đã tích cực góp tay cùng với anh Trần Trí hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó.

DUACT / VN sẽ tích cực sát cánh cùng các anh chị BĐH mới trong việc thực thi chức trách thời gian sắp tới. 

TM. DUACT / VN
Trưởng Ban

CAO ĐÌNH PHÚC