Mục tiêu hoạt động

Sứ mệnh của Hội Thiện Nguyện Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Dalat - DUACT gồm có:

Mục tiêu ngắn hạn: DUACT giúp đỡ khẩn cấp cho các trường hợp thiên tai hay đau yếu bất ngờ xảy ra cho các bạn đồng môn. Trợ cấp y tế cho các trẻ em khuyết tật như câm, mù, điếc, phong cùi, v/v... đặc biệt chú trọng giúp đở các trẻ em khuyết tật người dân tộc ở các vùng sâu vùng xa. 

Mục tiêu chính và dài hạn: DUACT nhắm vào việc giáo dục các thế hệ trẻ thuộc thành phần yếu kém, thất thế trong xã hội qua tài trợ học bổng cho các trường tiểu học, trung học, đại học và các cơ sở đào tạo và huấn nghệ kỹ thuật chuyên môn. Đây là kế hoạch trồng người (Thụ Nhân), để tiếp nối các công trình giáo dục mà các vị thầy đáng kính của Viện Đại Học Dalat đã tiên phong đề ra.

Cũng nằm trong mục tiêu dài hạn, DUACT khuyến khích, tài trợ các cơ hội kinh doanh nhỏ (micro loan) để giúp các cá nhân thiếu vốn khởi đầu, nhưng có tiềm năng thành công nhờ khả năng, sự chịu khó và kiên trì hầu có thể tự túc tự cường cho bản thân và gia đình trong tương lai. 

Ngoài ra, DUACT còn tạo cơ hội để quý thầy cô và các cựu sinh viên Viện Đại Học Dalat ở các nơi trên thế giới có cơ hội cùng tham gia đóng góp vào việc liên lạc, giúp đỡ đồng môn và trợ giúp những người kém may mắn qua các chương trình giáo dục và từ thiện.