BOM (2005 - 2007)


EXECUTIVE COMMITTEE
Mr. Nguyễn Huỳnh Tân   President
Mr. Tô Minh Toàn   Secretary General
Mrs. Hà Thanh Huyên   Treasurer
FUND RAISING COMMITTEE
Mrs. Ngô Trâm Anh   Director
Mr. Lê Thanh Kim   Co - Director
Mrs. Lê Thị Lệ Mẫn   Rev. Hoàng Quốc Trương Fund
REPRESENTATIVES IN VIỆT NAM
Mr. Phạm Chí Thành   Representative
Mr. Trần Văn Bá   Executive Secretary
Mrs. Phạm Thị Lâm Viên   Treasurer
FUND  EXECUTIVES
Mr. Nguyễn Văn Quản    Rev. Nguyễn Văn Lập Education Fund
Mr. Lê Vũ Giao   Scholarship Fund
Mr. Nguyễn Văn Đoan   Scholarship Fund
Mr. Hà Văn Đính    Mutual Assistance Fund
Mr. Phạm Viết Chấn   Mutual Assistance Fund