• Trợ giúp anh Nguyễn Văn Lập K3
  • Một Số Hình Ảnh Về Chuyến Công Tác Đà Lạt 23/6 - 25/6/2013
  • Thăm Các Lưu Xá Sinh Viên Tại Đà Lạt 5.2012
  • Anh Trần Trí Trong Chuyến Đi Công Tác Miền Trung 15-16.12.2011
  • Sơ Kết Học Kỳ I Và Trao Học Bổng DUACT NK 2009-2010
  • Phòng Vi Tính DUACT Tại Trường Tiểu Học Quảng Thuận 02/2010 Trong Giờ Học Thực Hành
  • Học sinh Tiểu học Quảng Thuận thực tập tại Phòng Vi tính DUACT
  • Đàn bò mới của bà con Quảng Thuận trong Chương trình Vi Tín dụng đợt III/2008
  • Lễ Phát Học bổng DUACT năm học 2008-2009 tại Trường Tiểu học quảng Thuận ngày 19/01/2009
  • Thư của Ban Vận động gây quỹ DUACT nhân mùa Lễ Tạ Ơn
  • Nhà hưu dưỡng Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt