DUACT Tài Trợ Giáo Dục Cho Quảng Thuận, Quảng Bình NK 2009-2010

Ngày 10/11/2009 vừa qua, DUACT đã trao 3.000 USD và 05 bộ máy vi tính là số hiện kim và hiện vật thuộc ngân khoảng Tài Trợ Giáo Dục dành cho Quảng Thuận, Quảng Trạch - Quảng Bình trong Niên khoá 2009-2010.
 
Cụ thể trong Niên khoá này DUACT tài trợ 100 suất học bổng cho 70 học sinh Trường Tiểu học và 30 học sinh Trường THCS thuộc xã Quảng Thuận, mỗi suất học bổng bình quân 30 USD; đồng thời cấp 05 bộ máy vi tính mới để trang bị thêm cho Phòng Vi Tính DUACT tại Trường Tiểu học Quảng Thuận tri giá 1.280 USD. Tổng cộng ngân khoảng tài trợ hai nội dung trên lên đến 4.280 USD.
 
Buổi Lễ đón nhận quà tài trợ của DUACT được tổ chức khá trang trọng tại sân Trường Tiểu học Quảng Thuận với sự hiện diện của đại diện Ban Giám Hiệu hai Trường, lãnh đạo Hội Khuyến học xã Quảng Thuận, các cháu học sinh và đặc biệt là sự có mặt của Bác Nguyễn Thị Lê, Nhạc mẫu anh Trần Trí, đã thay mặt cho DUACT trao quà tài trợ cho Trường Tiểu học và THCS Quảng Thuận.
 
Bác Nguyễn Thị Lê, thay mặt DUACT trao máy
vi tính cho Cô Hiệu Trưởng Trường TH Quảng Thuận
 
Bác Nguyễn Thị Lê trao tiền tài trợ học bổng
Niên khoá 2009-2010 cho Trường