BOM (2011 - 2014)

 
Trần Trí
President
Nguyễn Hoàng Anh
Treasurer 

OVERSEA EXECUTIVES

EXECUTIVE COMMITTEE
Mr. Trần Trí   President
Mrs. Nguyễn Hoàng Anh   Treasurer
FUND RAISING COMMITTEE
Mrs. Ngô Trâm Anh   Director
Mr. Lê Thanh Kim   Co - Director
Mrs. Lê Thị Lệ Mẫn   Rev. Hoàng Quốc Trương Fund

 

REPRESENTATIVES IN VIỆT NAM
Mr. Cao Đình Phúc   Representative
 Mr. Phạm Chí Thành    Advisor
 Mr. Trần Văn Bá    Executive Secretary  
 Mrs.Phạm Thị Lâm Viên    Treasurer  
FUND EXECUTIVES
Mr. Nguyễn Văn Đoan   Scholarship Fund
Mr. Phan Thanh Long   Mutual Assistance Fund
Mr. Phạm Viết Chấn   Mutual Assistance Fund