BOM (2008 - 2010)


EXECUTIVE COMMITTEE
 Mr. Trần Trí   President  
Mr. Chung Thế Hùng    Secretary General  
 Mrs. Phan Thanh Hương    Treasurer  
Mrs. Vũ Hương    Treasurer  
FUND RAISING COMMITTEE
Mrs. Ngô Trâm Anh   Director
Mr. Lê Thanh Kim   Co - Director
Mrs. Lê Thị Lệ Mẫn   Rev. Hoàng Quốc Trương Fund
REPRESENTATIVES IN VIỆT NAM
Mr. Cao Đình Phúc   Representative
 Mr. Phạm Chí Thành     Advisor
 Mr. Trần Văn Bá    Executive Secretary  
 Mrs. Phạm Thị Lâm Viên    Treasurer  
FUND EXECUTIVES
 Mr. Nguyễn Văn Quản    Rev. Nguyễn Văn Lập Education Fund  
Mr. Nguyễn Văn Đoan   Scholarship Fund
Mr. Phan Thanh Long   Mutual Assistance Fund
Mr. Phạm Viết Chấn   Mutual Assistance Fund